Σκόπια: Υψώθηκε η σημαία της ΕΕ έξω από το κυβερνητικό μέγαρο
Αλλάζει και η επιγραφή στη πρόσοψη